Di penghujung tahun 2018 ini, media ramai-ramai bahkan mungkin berlomba-lomba menyajikan ...